Tạm dừng bổ sung dự án điện mặt trời để chờ Quy hoạch điện VIII

tạm dừng bổ sung dự án điện mặt trời để chờ quy hoạch
tạm dừng bổ sung dự án điện mặt trời để chờ quy hoạch
tạm dừng bổ sung dự án điện mặt trời để chờ quy hoạch

Bộ Công Thương đề nghị tạm thời dừng tổng hợp riêng lẻ và bổ sung thêm các dự án điện mặt trời để chờ Quy hoạch điện VIII hoàn chỉnh sẽ xem xét một cách tổng thể.


Trả lời câu hỏi tại buổi họp báo Chính phủ chiều 2/12, về việc thời gian qua Bộ Công Thương liên tục bổ sung các dự án điện mặt trời vào quy hoạch, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc sản xuất ra điện đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh mỗi năm có sự tăng trưởng phục vụ sản xuất và tiêu dùng rất lớn.

Trong khi đó, điện năng lượng mặt trời đang được khuyến khích theo đúng đường lối của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. “Hiện nay nhiều doanh nghiệp cũng đang mong muốn tham gia vì họ cảm thấy sẽ có quyền lợi khi đầu tư vào hình thức phát điện này”, ông Hải nói.Về nguyên nhân cần phải bổ sung một số dự án vào Quy hoạch Điện VII, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện nay đang thực hiện theo Quy hoạch Điện VII do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, tuy nhiên theo quy hoạch này thì chưa có nhiều điện năng lượng măt trời.

Vì vậy, Bộ Công Thương đã có văn bản số 6965 ngày 18/9/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch 21 dự án điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định trước ngày 1/1/2019. Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch tại Thông báo 221 ngày 1/7/2020 của VPCP.

Ngày 20/11/2020 vừa qua Thủ tướng Chính phủ cũng có văn bản số 1632 bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời vào lưới điện đấu nối vào Quy hoạch Điện VII, điều chỉnh để triển khai thực hiện theo cơ chế đấu thầu giá để phát triển điện mặt trời đã được các cấp có thẩm quyền ban hành.

“Bộ Công Thương đã có chủ trương đề nghị từ nay cho đến khi có Quy hoạch Điện VIII thì tạm thời dừng việc tổng hợp riêng lẻ và bổ sung thêm các dự án điện mặt trời theo đề xuất của các địa phương cũng như các doanh nghiệp để chờ Quy hoạch Điện VIII hoàn chỉnh, sau đó sẽ xem xét một cách tổng thể”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *