Nghiên cứu ý kiến về phát triển điện mặt trời

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý thông tin báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh ý kiến chuyên gia về phát triển điện mặt trời.

Báo Diễn đàn doanh nghiệp ngày 8/3/2021 có đưa tin: Tăng trưởng đột ngột và quá nóng của điện mặt trời trong năm 2020 đã ảnh hưởng đến nhà đầu tư do cắt giảm công suất. Theo các chuyên gia, cần có thêm phương pháp kiểm soát, thanh tra, báo cáo cập nhật kịp thời về công suất để đánh giá về phụ tải và công suất truyền tải từng địa phương, giúp doanh nghiệp chủ động trong chiến lược phát triển dự án, bảo đảm tính cạnh tranh.

Về thông tin phản ánh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *