Chờ quyết định cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió

cớ chế khuyến khích điện mặt trời
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) cho biết, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) vừa có văn bản trả lời về kiến nghị “Kéo dài cơ chế giá FIT cho điện gió, điện mặt trời” do hiệp hội gửi vào trung tuần tháng 12-2020. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết đang nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
điện mặt trời điện gió

Cụ thể, đối với cơ chế phát triển điện mặt trời, trong thời gian qua, cơ chế hỗ trợ giá cố định do Thủ tướng Chính phủ ban hành (về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam) đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển điện mặt trời. Tuy nhiên, chính sách giá FIT có một số hạn chế chủ yếu sau: Các dự án tập trung phát triển tại khu vực có tiềm năng bức xạ mặt trời tốt dẫn đến quá tải lưới điện tại một số khu vực, ảnh hưởng đến ổn định lưới điện, gia tăng cạnh tranh về đất đai. Cơ chế quyết định giá có hạn chế trong kiểm soát quy mô và kế hoạch phát triển nguồn và hệ thống; đồng thời mức giá mua bán điện mặt trời khó có thể phản ánh sát và kịp thời sự thay đổi giá công nghệ của thị trường. 

cớ chế khuyến khích điện mặt trời
cớ chế khuyến khích điện mặt trời

Trong 3 năm qua, lĩnh vực điện mặt trời tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, tổng công suất lắp đặt tăng nhanh, thị trường sản xuất thiết bị, cung cấp dịch vụ mở rộng. Vì vậy, chính sách và quy định về phát triển điện mặt trời cần được xem xét, nghiên cứu điều chỉnh hướng tới tiệm cận thị trường cạnh tranh. Đồng thời, đảm bảo tăng cường hiệu quả quản lý, đầu tư và vận hành hệ thống ổn định, chất lượng. Việc nghiên cứu, hoàn chỉnh cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá (ngược) giá điện là cần thiết, phù hợp với xu hướng trên thế giới. Do đó, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Công thương hiện đang hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đấu giá phát triển điện mặt trời 

Cơ chế phát triển điện mặt trời

Cơ chế khuyến khích điện mặt trời

LẠC PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *