Australia trong công cuộc chuyển đổi năng lượng

Australia đang trải qua một quá trình chuyển đổi năng lượng lớn và quá trình này đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Thị trường năng lượng Australia đang chuyển từ sản xuất nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo và lưu trữ.
Australia trong công cuộc chuyển đổi năng lượng
 

Nhà phát thải khí nhà kính lớn thứ ba của Australia, cũng là nhà phát điện lớn nhất của Queensland – Stanwell Corporation, đã tiết lộ kế hoạch chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, bằng cách cắt giảm sản lượng của các nhà máy nhiệt điện than.

Stanwell – công ty phát điện lớn nhất Queensland cho biết: “Rhị trường năng lượng đang chuyển từ sản xuất nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo với tốc độ nhanh chóng”.

Trong một tuyên bố được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh năng lượng tương lai “thay đổi cuộc chơi” ở Gladstone, Giám đốc điều hành của Stanwell – Richard Van Breda cho biết: Tốc độ chuyển đổi năng lượng quốc gia tức là các công ty phải chuyển trọng tâm sang các công nghệ năng lượng mới.

Công ty Stanwell mong muốn thực hiện sớm các bước để giúp chính phủ, công đoàn, người lao động và cộng đồng, lập kế hoạch cho quá trình chuyển đổi và hỗ trợ người lao động đào tạo lại, tái triển khai hoặc nghỉ hưu.

Giám đốc điều hành Richard Van Breda cho biết thêm: “Trong những năm tới, Stanwell sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo của các khách hàng thương mại và công nghiệp lớn của chúng tôi thông qua các công nghệ tạo phát thải thấp hoặc không phát thải mới. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đóng vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp hydro xanh”.

“Đồng thời, các trạm điện Tarong và Stanwell sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi danh mục đầu tư của Stanwell chuyển đổi. Chúng tôi sẽ vận hành các nhà máy nhiệt điện của mình một cách linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *