Điện năng lượng mặt trời

Pin năng lượng mặt trời

Inverter điện năng lượng mặt trời

TECHCARE

TECHCARE
TECHCARE

Câu hỏi thường gặp

01

Tháng 01

Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á tại Tây Ninh hình thành trên đất bán ngập

Nhà máy Dầu Tiếng 1 và 2 tại Tây Ninh có công suất 420 MW, cho sản lượng điện trung bình 690 triệu kWh mỗi năm, hoạt động từ 7/9

favebook